White papers

Deze pagina biedt een aantal white papers over onderwerpen die relevant zijn voor zaakgericht werken, zowel vanuit business als technisch perspectief.

Perspectief op de AVG
De AVG is onlangs ingegaan. Een succesvolle implementatie zal in veel organisaties een inspanning vragen. Het is daarbij goed om perspectief op de wet te houden; wat zijn de hoofdpunten voor een succesvolle implementatie?

De digitale transformatie vanuit technisch perspectief
De afgelopen decennia is de manier waarop we leven en werken enorm veranderd onder invloed van de digitale transformatie. Hierdoor zijn geautomatiseerde oplossing sterk veranderd en zijn er door technische verbeteringen steeds meer mogelijkheden gekomen. Hierdoor sluiten geautomatiseerde oplossingen steeds beter aan bij eisen en wensen van gebruikers.

De digitale transformatie vanuit business-perspectief
De afgelopen decennia is de manier waarop we leven en werken enorm veranderd onder invloed van de digitale transformatie. Hierdoor zijn geautomatiseerde oplossing sterk veranderd voor bedrijven, wat ze de kans geeft hun bedrijfsvoering te verbeteren. Bovendien zijn er vele nieuwe toepassingen mogelijk geworden, die voor zowel kansen als risico’s zorgen.

De digitale transformatie vanuit gebruikersperspectief
De afgelopen decennia is de manier waarop we leven en werken enorm veranderd onder invloed van de digitale transformatie. Hierdoor zijn geautomatiseerde oplossing sterk veranderd voor gebruikers. Bovendien zijn er vele nieuwe toepassingen mogelijk geworden.

Continue integratie voor zaaksystemen
De eerste generatie zaaksystemen is monolithisch van aard. Configuratie vindt plaats door middel van parameters. Om naar de toekomst meer flexibel in te kunnen spelen op opkomende trends als machine learning zijn meer modulaire systemen nodig. Een omgeving die gebaseerd is op continue integratie maakt het mogelijk nieuwe functionaliteit snel te implementeren met kleinere risico’s dan traditionele implementaties. Hierdoor is continue integratie een goede eerste stap.

Een flexibele architectuur voor zaaksystemen
Het gebruik van een flexibele architectuur maakt het mogelijk modulaire zaaksystemen in te voeren. Daarnaast versterkt het de aansluiting tussen het zaaksysteem en andere systemen in het applicatielandschap van een organisatie.

Case study; traditioneel procesgericht en zaakgericht werken
In het verleden werden werkzaamheden uitgevoerd door afdelingen. Met de introductie van procesgericht werken verdween die functionele indeling al naar de achtergrond. Zaakgericht werken stelt het voortbrengingsproces op de voorgrond.
Deze case study zet de verschillende vormen van werk organiseren tegen elkaar af.

Hoe zaakgericht werken de digitale transformatie kan ondersteunen
De afgelopen decennia is de manier waarop we leven en werken enorm veranderd onder invloed van de digitale transformatie. Deze is te bezien vanuit drie perspectieven: het gebruikersperspectief, het business-perspectief en het technisch perspectief. Zaakgericht werken is een bijzonder krachtige implementatie van de digitale transformatie.