Achtergrond voor gebruik van bouwblokken

Motivatie - Achtergrond

Uit evaluatie van implementatietrajecten met standaardpakketten blijken de resultaten vaak teleurstellend. Standaardpakketten hebben hun beperkingen, waardoor ze niet goed passen op de specifieke situatie van een organisatie. Bovendien kan de inrichting van deze standaardoplossingen hoge kosten met zich meebrengen.

Maatwerkoplossingen

Aan de andere kant van het spectrum van ICT-oplossingen zien we maatwerkoplossingen. Ook deze oplossingen hebben hun beperkingen, zoals een gebrek aan flexibiliteit om aanpassingen door te voeren in een steeds veranderende omgeving. En het is juist die veranderende omgeving, die ook oplossingen aanreikt door de opkomst van open standaarden op het gebied van software: standaard bouwblokken die tot flexibele en krachtige oplossingen leiden.