Toepassingen met bouwblokken

Motivatie - Toepassingen

Flexibiliteit is niet alleen nodig voor een steeds veranderende omgeving, maar ook om toepassingen aan te laten sluiten bij de verwachtingen en vaardigheden van mensen die ermee moeten werken. Door te luisteren naar gebruikers van een systeem, uitvoerders van een proces, kan een oplossing worden gerealiseerd die echt ondersteunt in het dagelijkse werk. We geloven dan ook dat systemen de werkwijze van mensen moet volgen en niet omgekeerd.

Bouwblokken

Wij maken gebruik van bouwblokken waarin eenvoud van gebruik en krachtige functionaliteit al opgesloten ligt. Door deze te combineren op basis van informatie van gebruikers kan met een relatief beperkte inspanning een toepassing gemaakt worden die aan de ene kant goede ondersteuning in de dagelijkse praktijk biedt en die aan de andere kant flexibel genoeg is om snel aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden.