Uitgangspunten voor ontwerp

Oplossingen - uitgangspunten

Wij hanteren een aantal uitgangspunten bij het ontwerpen van zaaksystemen:

  • de vorm en inhoud moeten een geheel vormen.
  • een oplossing moet zo simpel mogelijk zijn.

Vorm en inhoud

Door de vorm en inhoud van een applicatie op elkaar aan te laten sluiten, werkt deze intuïtief voor de gebruiker; de applicatie reageert zoals de gebruiker verwacht door de consistentie.

Eenvoud

Eenvoud komt terug op een aantal manieren: eenvoud in gebruik, maar ook eenvoud in proces.  Aan eenvoud in gebruik wordt al voor een aanzienlijk deel invulling gegeven door vorm en inhoud op elkaar aan te laten sluiten. Ook eenvoud in het proces in de omvang en diepgang van registratie zijn van belang. Hoezeer het ook verleidelijk mogen zijn om veel te registreren, die registratie heeft alleen waarde als die een feitelijk harde behoefte ondersteund. Als dat verband er niet is, wordt de toegevoegde complexiteit en de hoeveelheid werk die nodig is voor registratie van gegevens niet gecompenseerd door een voordeel. Bovendien ontstaat het risico dat niet vitale gegevens niet voldoende goed geregistreerd zullen worden, waaronder de datakwaliteit lijdt.