Voorbeeld: HypZaak

Oplossingen - voorbeeld

HypZaak

HypZaak is een applicatie die het zaaktype hypotheekadvies ondersteunt. De applicatie automatiseert aan de ene kant de procesmatige kant van dit advies (communicatie richting klant, aanleveren van stukken en bewaken termijnen) en aan de andere kant de dossierbouw (opslaan van alle relevante documenten en communicatie voor het advies binnen een klantdossier). De applicatie is volledig gebaseerd op techniek die open source beschikbaar is en gebruik maakt van open standaarden.

Deze applicatie is ontwikkeld enerzijds als pilot van de architectuur en anderzijds als marktonderzoek: is het mogelijk met middelen die als open source beschikbaar zijn en gebruik maken van open standaarden krachtige en flexibele tooling te bouwen?