Combineren van bouwblokken

Werkwijze - Combineren

De basis voor een succesvolle inrichting van zaakgericht werken is het gebruik van krachtige bouwblokken die gebaseerd zijn open standaarden. Die open standaarden zijn van zulk groot belang, omdat die het combineren van componenten en systemen mogelijk maken.

Koppelbaarheid

Leveranciers van commerciële standaardpakketten hebben vaak maar een beperkt belang bij de koppelbaarheid van hun software. Doordat veel standaardpakketten primair gebouwd zijn om zelfstandig te werken, is de koppeling van en samenwerkingen tussen zulke pakketten vaak moeizaam. Bovendien is het zo dat leveranciers vaak uit concurrentie-overwegingen hun systemen afschermen. Daarnaast speelt vaak een rol dat dit soort pakketten in een lokale omgeving geïnstalleerd moeten worden en daardoor niet of slecht toegankelijk zijn vanuit andere locaties. Indien tegen deze achtergrond toch koppelingen gemaakt worden, gebeurt dit vaak tegen hoge investeringen, zowel qua tijd als financiën. Al deze factoren samen zorgen in de praktijk vaak voor beperkte mogelijkheden te combineren, terwijl dit voor zaakgericht werken juist vitaal is.

Door het gebruik van open standaarden wordt de koppelbaarheid van systemen en systeemcomponenten gegarandeerd.  Hierdoor zijn deze uitstekend te combineren. Als hierbij de keuze gemaakt wordt voor een oplossing die in de cloud zit, is de beschikbaarheid en toegankelijkheid ook een stuk beter. Hiermee wordt het ook beter mogelijk te werken op verschillende locaties, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Denk hierbij aan thuis werken, maar ook aan samenwerken met andere partijen of toegang geven aan klanten.