Standaardiseren

Werkwijze - Standaardiseren

Voor het ondersteunen van zaakgericht werken is de toegankelijkheid en uitwisselbaarheid van gegevens tussen software-oplossingen van groot belang. Bijna alle organisaties hebben al een verscheidenheid aan applicaties draaien. Het is niet haalbaar deze direct te vervangen door een zaakgericht systeem. In de praktijk wordt dit ondervangen dat door vanuit een zaaksysteem te koppelen met al bestaande systemen. De haalbaarheid van deze koppelingen wordt voor een groot deel bepaald door de toegankelijkheid van die bestaande systemen; het gebruik van standaarden, bij voorkeur open standaarden, is van groot belang om deze tot stand te brengen. Door dit standaardiseren wordt de uitwisseling van gegevens tussen systemen eenvoudiger gemaakt.